Bảng mã lỗi và cách sửa chữa điều hòa Carrier

Bảng mã lỗi điều hòa Carrier

 

 
Dưới đây là bảng mã lỗi của máy Điều hòa Carrier. Các bạn hãy tải về để xem và có phương án xử lý phù hợp nhất. Bảng mã lỗi bao gồm các model khác nhau bao gồm:

- Carrier Alpha
- Carrier Alpha-Inverter
- Carrier Elite - 055N, 065N and 075N
- Carrier Elite 025N-1, 035N-1, 045N-1, 055N-1, 065N-1, 075N-1
- QHF Aspire
- SHV Inverter Ducted
- SHV Inverter Ducted & TSV Cassette
- TSV cassette


Bảng mã lỗi và cách sửa chữa điều hòa Carrier
menu
menu