Bảng mã lỗi và cách sửa chữa điều hòa Mitsubishi Heavy

Bảng mã lỗi và cách xử lý Máy Lạnh Mitsubishi Heavy

Thay vì phải nhờ đến thợ sửa chữa điều hòa chẩn đoán cho những lỗi gặp phải của điều hòa Mitsubishi, thì với những tín hiệu phát ra từ chiếc điều hòa nhà bạn, bạn có thể biết được nó đang mắc lỗi gì.

Dưới đây là bảng mã những lỗi thường gặp của điều hòa Mitsubishi:

Tổng hợp mảng mã lỗi thường gặp ở điều hòa Mitsubishi

Hiển thị trên dàn lạnh

Sự cố

Mô tả sự cố

Nguyên nhân sự cố

Đèn run

Đèn Timer
Chớp 1 lần

ON

Lỗi Sensor dàn lạnh

- Sensor đứt, kết nối không tốt

- Board dàn lạnh

Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor)

Chớp 2 lần

ON

Lỗi Sensor nhiệt độ phòng

- Sensor đứt, kết nối không tốt

- Board dàn lạnh hư

Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác nhận dưới -20 độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor) .

Chớp 6 lần

ON

Lỗi motor dàn lạnh

- Motor quạt hư, kết nối không tốt

Khi máy đang hoạt động, nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây hay lâu hơn (máy ngừng hoạt động)

Chớp liên tục

Chớp 1 lần

Lỗi Sensor vào dàn nóng

- Sensor đứt, kết nối không tốt

- Board dàn nóng hư

Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành. (Nếu nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor). (Máy ngừng hoạt động)

Chớp liên tục

Chớp 2 lần

Lỗi Sensor cặp dàn nóng

- Sensor đứt, kết nối không tốt

- Board dàn nóng hư

Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành. (Nếu nhiệt độ xác định dưới <-50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor). (Máy ngừng hoạt động)

Chớp liên tục

Chớp 4 lần

Lỗi Sensor đường nén

- Sensor đứt, kết nối không tốt

- Board dàn nóng hư

Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp hơn 7 độ C). Sau khi máy nén vận hành được 9 phút. (Máy nén dừng hoạt động)

ON

Chớp 1 lần

Bảo vệ ngắt dòng

- Máy nén bị kẹt cơ, mất pha ra máy, chạm POWER TRANSTOR

- Van sơvit chưa mở

Dòng xuất ra máy nén vượt quá trị giá cài đặt trong lúc máy nén khởi động

Hoặc thậm chí máy ngừng hoạt động

ON

Chớp 2 lần

Sự cố ngoài dàn nóng

- Hư cuộn dây máy nén.

- Máy kẹt cơ

Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn cài đặt

ON

Chớp 3 lần

Bảo vệ an toàn dòng

- Bảo vệ quá tải

- Dư ga

- Máy nén kẹt cơ

Khi tốc độ máy nén thấp hơn giá trị cài đặt và chức năng bảo vệ an toàn dòng hoạt động

ON

Chớp 4 lần

Lỗi POWER TRANSISTOR

Hư Power transistor

Khi máy ngừng vận hành khẩn cấp do sự cố ở dàn nóng , hoặc do đầu vào có giá trị thấp hơn giá trị cài đặt. Liên tục trong vòng 3 phút hoặc lâu hơn

ON

Chớp 5 lần

Máy nén quá nóng

- Thiếu ga, hư Sensor đường đẩy.

- Van dịch vụ chưa mở

Khi giá trị điện trở Sensor đường nén vượt quá giá tri cài đặt.

ON

Chớp 6 lần

Lỗi truyền tín hiệu

- Lỗi nguồn hỏng dây tín hiệu

- Hư board mạch dàn lạnh

Khi có tín hiệu giữa board mạch dàn lạnh và board mạch dàn nóng lâu hơn 10 giây. (Đang có nguồn) hoặc khi không có tín hiệu lâu hơn 1 phút 55giây (Máy đang hoạt động).

ON

Chớp 7 lần

Lỗi mô tơ quạt dàn nóng

- Lỗi nguồn, hỏng dây tín hiệu, hư board mạch nóng /lạnh

Khi tốc độ quạt dàn nóng thấp hơn 75 rpm kéo dài trong 30 giây hoặc lâu hơn >(3Lần).

Chớp 2 lần

Chớp 2 lần

Kẹt cơ

- Hư máy nén.

- Mất pha máy nén

- Hư board dàn nóng

Vị trí cực nam châm của máy nén sai lệch khi máy nén khởi động.

Chớp 5 lần

ON

Lỗi lọc điện áp

Hư bộ lọc điện áp

- Khi nguồn cấp không đúng.

- Khi board mạch dàn nóng hư.

Nguồn: Mitsubishi

Mitsubishi Heavy

Bảng mã lỗi và cách sửa chữa điều hòa Mitsubishi Heavy
menu
menu