Hướng dẫn sử dụng điều hòa Mitsubishi Heavy chuẩn nhất

Hướng dẫn sử dụng remote Máy Lạnh Mitsubishi Heavy

Cách sử dụng điều khiển điều hòa Mitsubishi Heavy Industries,

Điều khiển trên điều hòa Mitsubishi Heavy Industries rất đơn giản! Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nó ngay bây giờ!

Tên và chức năng các nút nhấn trên điều khiển

 

 1. ON/OFF: Nút bật hoặc tắt máy lạnh.
 2. FAN SPEED: Nút điều chỉnh tốc độ quạt.
 3. HI POWER/ECONO: Nút chuyển đổi giữa chế độ tăng cường và chế độ tiết kiệm điện.
 4. ON: Nút cài đặt thời gian bật máy lạnh tự động.
 5. SLEEP: Chuyển sang chế độ ngủ.
 6. Màn hình hiển thị chức năng.
 7. MODE: Chọn chế độ vận hành của máy lạnh (Auto/Làm lạnh/Hút ẩm/Chỉ có quạt).
 8. AIR FLOW: Thay đổi hướng gió lạnh làm mát.
 9. TEMP: Điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh.
 10. OFF: Nút cài đặt thời gian tắt máy lạnh tự động.
 11. CANCEL: Nút hủy chế độ vận hành của tính năng hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt và chế độ ngủ.

Cách sử dụng các nút bấm trên điều khiển

 1. ON/OFF:

Công dụng: Bật hoặc tắt máy lạnh.

Cách sử dụng:

Để bật hoặc tắt máy lạnh, các bạn chỉ cần nhấn nút “ON/OFF” trên điều khiển.

Bật hoặc tắt máy lạnh

 1. MODE:

Công dụng: Chọn chế độ vận hành cho máy lạnh.

Cách sử dụng:

Để chuyển đổi chế độ vận hành hiện thời cho máy lạnh, các bạn nhấn nút “MODE” liên tục cho đến khi chọn được chế độ bạn mong muốn.

Bật hoặc tắt máy lạnh

 1. FAN SPEED:

Công dụng: Điều chỉnh tốc độ quạt gió.

Cách sử dụng:

Để điều chỉnh tốc độ quạt, các bạn hãy nhấn nút “FAN SPEED” liên tục cho đến khi chọn được tốc độ bạn mong muốn.

Điều chỉnh tốc độ gió

 1. TEMP:

Công dụng: Điều chỉnh nhiệt độ phòng.

Cách sử dụng:

Để tăng nhiệt độ phòng, bạn hãy nhấn nút mũi tên hướng lên phía trên chữ “TEMP”.

Tăng nhiệt độ phòng

Để giảm nhiệt độ phòng, các bạn hãy nhấn nút mũi tên hướng xuống phía dưới chữ “TEMP”.

Giảm nhiệt độ phòng

 1. HI POWER/ECONO:

Công dụng: Chuyển đổi giữa chế độ tăng cường và chế độ tiết kiệm điện.

Cách sử dụng:

Để chuyển đổi chế độ tăng cường HI POWER và chế độ tiết kiệm điện ECONO, các bạn nhấn nút “HI POWER/ECONO” liên tục. Mỗi lần nhấn nút, chế độ sẽ chuyển đổi theo thứ tự Tắt - HI POWER – ECONO – Tắt.

Chuyển đổi giữa các chế độ HI POWER và ECONO

 1. AIR FLOW:

Công dụng: Điều chỉnh hướng gió làm mát.

Cách sử dụng:

Để điều chỉnh hướng gió làm mát, bạn hãy nhấn nút “AIR FLOW” liên tục cho đến khi chọn được hướng gió mong muốn.

Chọn hướng gió làm mát

 1. ON, OFF, CANCEL:

Công dụng: Cài đặt thời gian bật hoặc tắt máy lạnh tự động.

Cách sử dụng:

Để cài thời gian tắt hoặc mở máy tự động, đầu tiên các bạn nhấn nút “ON” nếu muốn cài đặt thời gian mở hoặc nhấn nút “OFF” nếu cài đặt thời gian tắt máy.

Chọn cài đặt thời gian mở máy

Chọn cài đặt thời gian tắt máy

Sau đó, các bạn dùng hai nút tăng hoặc giảm nhiệt độ để điều chỉnh thời gian muốn cài đặt.

Tăng thời gian cài đặt

Giảm thời gian cài đặt

Nếu bạn muốn hủy cài đặt hẹn giờ, các bạn hãy nhấn nút “CANCEL” trên điều khiển.

Hủy cài đặt hẹn giờ

 1. SLEEP:

Công dụng: Kích hoạt chế độ ngủ.

Cách sử dụng:

Để kích hoạt chế độ ngủ, các bạn hãy nhấn liên tục nút “SLEEP” để kích hoạt và chọn thời gian hoạt động. Thời gian cài đặt có thể thay đổi từ 1 đến 10 giờ.

Điều chỉnh thời gian cho chế độ ngủ

Trên đây là một số chia sẻ về chức năng cũng như cách sử dụng các nút bấm trên điều khiển máy lạnh Mitsubishi Heavy Industries.

Mitsubishi Heavy

Hướng dẫn sử dụng điều hòa Mitsubishi Heavy chuẩn nhất
menu
menu